Brettspillmeny - Bodø ActionHall

Lasertag
Virtual Reality
Escaperooms
mm
Bodø Actionhall
Gå til innhold
Brettspillmeny:

Dead of winter:
(NO) Dead of winter er et historie-drevet spill som handler om å overleve en hard vinter i en apokalyptisk verden. Alle overlevende kjemper mot sine egne mentale behov, men må fortsatt finne en måte for å jobbe sammen for å bekjempe truslene som befinner seg på utsiden. Dette må de gjøre gjennom å løse kriser, finne mat og utstyr, og holde koloniens moral oppe.
(ENG) Dead of winter is a story-centric game about surviving through a harsh winter in an apocalyptic world. The survivors are all dealing with their own psychological imperatives but must find a way to work together to fight off outside threats, resolve crises, find food and supplies, and keep the colony’s morale up.

Tid/duration: 60-120 min.
Alder/age: 14 +
Spillere/players: 2-5
Litt komplisert å lære seg første gang.

Zombiecide
(NO) Zombicide brettspillet er perfekt for alle som liker zombier! Det er et samarbeidsspill der spillerne tar rollen som hver sin overlevende med unike egenskaper. Sammen må dere samarbeide mot horder av zombier. Zombiene er forutsigbare, dumme og dødelige, og kontrolleres med enkle regler og spillekort. Dessverre for dere er det mange flere zombier enn dere har kuler...
(ENG) The Zombicide board game is perfect for anyone who likes zombies! It is a collaborative game where players take on the role of each survivor with unique characteristics. Together you must cooperate against hordes of zombies. The zombies are predictable, stupid and deadly, and are controlled with simple rules and playing cards. Unfortunately for you, there are many more zombies than you have bullets ...

Antall spillere: 1-6
Alder: 13+
Spilletid: 60 minutter

Ticket to ride
(NO) Datoen er 2. oktober 1900. På dagen 28 år etter at Phileas Fogg aksepterte og vant veddemålet om reise jorda rundt på 80 dager. Nå ved århundrets begynnelse er det duket for en ny grensesprengende reise: Hvem kan besøke flest byer i Nord-Amerika på en uke? Reisen skal foretas med tog, og den begynner nå!
(ENG) The date is October 2. 1900. 28 years after Phileas Fogg accepted and won the bet about travelling the earth in 80 days. Now at the turn of the century it is time for a new groundbreaking adventure: Who can visit most cities in North-America in one week? The journey will be taken by train, and it begins now.

Tid/duration: 30-60 min.
Alder/age: 8 +
Spillere/Players: 2-5


Ticket to ride Europe
(NO) Ticket to ride Europe er det nyeste spill i Ticket to Ride-serien. Spillet kan læres på fem minutter og appellerer til alle. Fra Edinburghs bratte skrenter til solvarme brygger i Konstantinopel, fra støvete bakgater i Pamplona til en ruvende sentralbanestasjon i Berlin. Dette spillet tar deg med ut på et nytt tog eventyr, denne gangen gjennom Europas storbyer anno 1901.
(ENG) Ticket to Ride Europe is the newest board game in the Ticket to Ride-series. The game can be learned in five minutes and appeals to everyone. From Edinburgh's steep slopes to sunny piers in Constantinople, from dusty alleys in Pamplona to a towering central train station in Berlin. This board game takes you on a new train adventure, this time through Europe’s big cities in 1901.

Tid/duration: 30-60 min
Alder/age: 8 +
Spillere/players: 2-5

Catan
(NO) Dere er øyas første beboere. Først bygges det landsbyer, så følger veier. Snart utvinner dere ressurser og byttehandler dere i mellom, alt mens landsbyene blir til byer. I noen perioder er det overflod av tømmer, i andre jernmalm. Gjennom smarte byttehandler åpner det seg nye muligheter- både for deg og medspillerne dine. Det blir snart trangt om plass på øya, og det er nå en kappestrid om land, ressurser og makt. Det kan bare være èn hersker på Catan, blir det deg?
(ENG) You are the island first occupant. First you need to build villages, then roads. Soon you will be extracting and trading resources between each other, all this while your villages turn to cities. In some periods there will be a overflod of timber, in others, iron ore. Through smart trades new opportunities will arise for both you and your co-players. Room will soon be short on the island, and there is now a competition for land, resources and power. There can only be one ruler on Catan, will it be you?

Tid/duration: 75 min.
Alder/age: 10 +
Spillere/players: 3-4 / 5-6

Codenames
(NO) To rivaliserende spion mestere kjenner identiteten til 25 hemmelige agenter. De andre spillerne kjenner kun til deres kodenavn. Lagene kjemper  om å gjette identiteten til deres agenter raskest. Spionmestrene gir sine lagmedlemmer ett-ords hint som kan gjelde for flere av kodenavnene på bordet. Her er det om å gjøre å gjette sine agenter, unngå motstanderens agenter og ikke minst: passe seg for leiemorderen.  
(ENG) Two rival spymasters know the identity of 25 secret agents. The other players only know the agents' codenames. Your teams compete to guess the identity to their agents fastest. The spymaster only gives one-word hints to his teammates, this word can apply more than one codename on the table. Here it is about to guess your own agents, avoid the opponents' agents and especially: watch out for the assassin.

Tid/duration: 15 min
Alder/age: 14 +
Spillere/players: 2-8 +/4-8 +

Exploding Kittens
(NO) Spillet er et høy strategisk, katte-ladet versjon av Russisk Roulette. Spillerne trekker kort til noen trekker en Exploding Kitten, hvor de da eksploderer, de er døde, og de er ute av spillet - med mindre spilleren har et Defuse kort, som de kan bruke for å uskadeliggjøre katten med ting som laserpekere, magekos, og kattemynte smørbrød. Alle de andre kortene i kortstokken blir brukt til å flytte, redusere, eller unngå Exploding Kittens.    
(ENG) The game is a highly-strategic, kitty-powered version of Russian Roulette. Players draw cards until someone draws an Exploding Kitten, at which point they explode, they are dead, and they are out of the game - unless that player has a Defuse card, which can defuse the Kitten using things like laser pointers, belly rubs, and catnip sandwiches. All of the other cards in the deck are used to move, mitigate, or avoid the Exploding Kittens.


Tid/Duration: 15 min
Alder/Age: 7+
Spillere/Players: 2-5

Alias
(NO) Alias er et morsomt ordforklaringsspill hvor lag, med mer enn to personer, kjemper mot hverandre. Ved å gi dine lagkamerater hint og tips, men uten å si det aktuelle ordet, skal de gjette på hvilket ord det er du forklarer. Hver gang laget gjetter riktig flytter de framover på spillebrettet, og laget som når mål først vinner! Høres lett ut, men tiden er i mot deg…
(ENG) Alias is a fun word explaining game where teams, with more than two people, battle against each other. By giving your teammates hints and tips, but without saying the actual word, they’ll guess what word it is you’re explaining. Each time a team guesses right they move forward on the board, the first team to reach the finish line wins! It sounds easy, but time is against you…  

Tid/Duration: 60+ min
Alder/Age: 10+
Spillere/Players: 4+

Bezzerwisser
(NO) Bezzerwizzer er et quizspill hvor både kunnskap og taktikk avgjør hvem som vinner. Spørsmålene er inndelt i 20 ulike kategorier, og du har stor påvirkning på hvilke spørsmål du skal besvare. Underveis kan du også bruke dine taktiske evner for å gjøre det vanskeligere for motstanderne. Du kan stjele deres favorittkategorier, eller du kan være en Bezzerwizzer som svarer på spørsmål de ikke klarer. Men husk at de kan gjøre det samme mot deg!
(ENG) Bezzerwizzer is a quizgame where both knowledge and tactics determine who wins.
The questions are divided into 20 different categories, and you have a big influence on which questions to answer. Along the way, you can also use your tactical abilities to make it harder for your opponents. You can steal others favourite categories, or you can be a Bezzerwizzer and answer questions the others can’t. But remember that they can do the same to you!


Tid/Duration: 30-60 min
Alder/Age: 15+
Spillere/Players: 2 +


Mexican train
(NO) Mexican train er et av de mest populære domino-spill som spilles i verden i dag. Hver spiller legger ut kjeder rekker med dominoer, disse er kalt “trains” altså “tog” fra senterbrikken, eller legger ut fra gruppens felles rekke, kalt “the mexican train”. Spilleren som har den færreste poengsummen ved spillets slutt, vinner. Hold toget ditt i gang hele veien til seier.
(ENG) Mexican train is one of the most popular domino games played in the world today. Each player plays out chains of dominos- called train- from the center domino, or the player can play on the group’s common domino chain- called the Mexican train. The player who has the lowest total score at the end of the game wins. Keep your train moving all the way to victory.

Tid/duration: 30 + min
Alder/age: 7 +
Spillere/Players: 2-8

Monopol: super electronic banking
(NO) Reis rundt på brettet, kjøp eiendommer og kreve inn leie- og bli belønnet for det! Spillet er over når alle eiendommene er kjøpt. Dette spillet har ikke papirpenger - kortene dine og bankenheten holder styr på pengene. Gjennom spillet skal du tæppe bankkortene, sjansekortene og skjøtekortene, og hvis du er Globetrotteren, tæpper du referansekortet for å motta den unike belønningsbonusen din. Spilleren som har mest penger vinner!
(ENG) Travel around the board, buy properties and claim rent - and be rewarded for it! The game is over when all the properties are bought. This game does not have any papermoney - your cards and the banking unit keeps track of the money. Through the game you must tap your cards, the canche cards, the debit cards, and if you are one of the Globetrotters, tap the reference card to receive your unique reward bonus. The player with the most money wins!

Tid/duration:
Alder/age: 8 +
Spillere/players: 2-4

Monopol Gamer
(NO) Skynd deg rundt monopolbrettet som din favoritt Nintendo-figur! Tjen poeng ved å samle mynter, kjøpe eiendom og beseire bosser. Spillet avsluttes når den siste bosskampen er over. Deretter vinner spilleren med flest poeng!
(ENG) Hurry around the monopoly card as your favorite Nintendo-figure. Earn points by collecting coins, buying properties and defeating bosses. The game is over when the last boss is defeated. The player with the most points wins!

Tid/Duration:
Alder/Age: 8+
Spillere/Players: 2-4

A Game of Thrones
(NO) Kong Robert Baratheon er død og kongeriket Westeros forbereder seg til en forestående krig. Lannister-huset, hvor datteren Cersei var Roberts dronning, hevder tronen til hennes unge sønn, Joffrey. Fra hans sete på øya Dragonstone, Roberts yngre bror Stannis krever tronen for han selv. På Jernøya, Greyjoy-huset er i ferd med å legge ut på et nytt opprør, men denne gang med et større mål. I nord, Stark-huset samler sin styrke for å forsvare hva som er rett. I sør, det rike Tyrell-huset tviholder på en gammel ambisjon om å sitte på Jerntronen, men de må passe seg for det eldgamle Martell-huset og deres hevngjerrige måter. I mellomtiden, i de nordlige riker langt bortenfor “The Wall”, vokser en stor trussel stadig i styrke...
(ENG) King Robert Baratheon is dead and the kingdoms of Westeros brace for impending war. House Lannister, whose daughter Cersei was Robert’s queen, claims the throne for her young son, Joffrey. From his seat on the isle of Dragonstone, Robert’s younger brother Stannis rightfully demands the throne for himself. On the Iron Isles, House Greyjoy is about to embark on a second rebellion, but this time with a grander goal. In the north, House Stark gathers its strength to defend what is right. In the south, wealthy House Tyrell harbors an old ambition to sit on the Iron Throne but must be ever wary of the ancient House Martell and its legacy of vengeance. All the while, in the far north beyond the Wall, the wilding threat steadily grows in strength...

Tid/duration: 2-4 timer/hours
Alder/age: 14 +
Spillere/players: 3-6


Racet til Keiservarden
(NO) Dere er turister som har landet på Bodø Lufthavn, og dere har sett på sosiale medier at noe av det viktigste for Bodø-væringer er å komme seg opp til Keiservarden for å ta en selfie. Dere vil selvfølgelig oppleve genuine lokale skikker, og alle vil den første til å legge dette ut på sosiale medier, så nå starter racet for å være den første som tar en selfie på toppen av Keiservarden, og så forte seg tilbake til flyplassen for å rekke neste fly...
(ENG) You are tourists who have landed at Bodø airport, and you’ve observed on social media that to get to the top of Keiservarden and take a selfie is one of the most important achievements for the residents of Bodø. You will of course experience genuine local customs, and all of you want to be the first to post this on social media. So now, the race begins to be the first to take the selfie on top of Keiservarden and hurry back to the airport to catch your next flight..

Tid/duration: 20-45 min
Alder/age: 5 +
Spiller/players: 2-6

Storgata 8
8006 Bodø
Bodø Actionhall AS
Orgnr 916 181 280
kontakt@bodoaction.no
Tlf 40215050
Tilbake til innholdet