Gå til innhold
Her meldes alle avvik som oppstår i Bodø Actionhall, av en størrelse som må informeres til Daglig Leder.
Eksempelvis:
- Personskader, enten det er ansatte eller kunder
- Skade eller feil på utstyr
- Rutinebrudd
- Alkoholrelaterte avvik, som f.eks mindreårig skjenket eller sluppet inn, mistanke om falsk legitimasjon, feil handlig ift alkoholloven etc.
- Mangler - være seg rutiner, utstyr e.l.
- Uønsket adferd
- Andre avvik som måtte oppstå, som burde meldes til daglig leder

Viktig! Avvik kan meldes anonymt eller med navn. Formålet med innrapportering av avvik er å avdekke feil i rutiner, system, utstyr, opplæring etc, slik at vi kan forbedre oss og gjøre arbeidsplassen tryggere, bedre og mer proffesjonell.Tilbake til innholdet